Ontwerp en Analyse

€ 24.95
 Terug naar: Tuin- en landschapsarchitectuur / vormgeving

Auteur; Leupen, Bernard, Grafe, Christoph, Körnig, Nivola
             Lampe, Marc, Zeeuw, Peter de
Jaartal; 2001 4e druk
paperback
224 pagina's
uitgeverij; uitgeverij 010
ISBN; 9789064501920
tweedehands boek in zeer goede staat

In Ontwerp en analyse krijgt de lezer (idealiter de student) in zes hoofdstukken de basis van het architectonisch ontwerpen uitgelegd dat omgekeerd gebruikt kan worden voor de analyse van architectonische en stedenbouwkundige ontwerpen. Tot slot wordt een appendix gewijd aan tekentechnieken die gebruikt kunnen worden om het geleerde in de praktijk te brengen. Het ruim 220 pagina’s tellende boek met fel groene en oranje kaft windt er qua lay-out, opzet en inleidende teksten geen doekjes om: het is een boek dat gericht is op het onderwijs. Er wordt geen persoonlijke mening verkondigd en de teksten worden uitbundig voorzien van verduidelijkende illustraties en foto’s. Dit boek is ideaal om met snelleestechnieken te lezen: de zinnen zijn kort door de indeling in twee kolommen, de regelafstand is goed gekozen en het lettertype heeft een schreef. Door de vele tekeningen en foto’s komt het ook zelden voor dat er meer dan anderhalve pagina tekst achter elkaar staat. Een enkele keer staat een illustratie op een wat vreemde plaats, maar dat is duidelijk het gevolg van een praktische keuze van degene die de lay-out verzorgde. Bernard Leupen en zijn collega’s beginnen met het schetsen van het ontwerpproces. Daarna volgt een uitleg van de analyse. De punten die aan bod komen worden vervolgens in de daaropvolgende hoofdstukken verder uitgewerkt. Zo wordt het aspect compositie uitgelegd aan de hand van het Plan Libre van Le Corbusier en krijgt de analyse van Villa Rotonda meer betekenis in het hoofdstuk over context. Het geheel wordt min of meer chronologisch opgebouwd en van eenvoudig naar meer complex. De oude Griekse stad Milete met haar democratische stratengrid komt eerst aan bod, bij het begrip ‘ordening’. Het boek sluit hoofdstuk zes af met een analyse van nog niet volledige uitgevoerde project Euralille van Rem Koolhaas om transformatie van het stedelijk weefsel uit te leggen. Overigens wordt opvallend weinig aandacht besteed aan de periode 0 – 1500. Uit deze periode komen alleen de kathedralen van Chartres en Beauvais aan bod. De vraag is of dit gat in de geschiedenis niet leidt tot een gat in de theoretische ontwikkeling die het boek hanteert. Ik weet het niet, mijn kennis reikt (nog) niet zo ver, maar mijn gevoel zegt dat er niets belangrijks ontbreekt. De schrijvers van het boek zijn, voor zover na te gaan, allen verbonden (geweest) aan de TU in Delft. Een dergelijke hoge opleiding als achtergrond leidt nog wel eens tot teksten die onleesbaar worden door het jargon of de vanzelfsprekendheid waarmee bepaalde complexe zaken worden aangenomen. Dat is in dit boek nauwelijk het geval. Een uitzondering is misschien de eerder genoemde analyse van het project Euralille. Hier verzandt het verhaal in naar mijn mening toch wat teveel subjectiviteit en conclusies die voor de leek (het boek is gericht op het onderwijs!) wat minder duidelijk zijn. Ontwerp en analyse is bruikbaar voor de student om de eerste stappen in ontwerp en analyse te zetten en het is handig voor de docent die een leidraad kan gebruiken om zijn kennis gestructureerd over te dragen. Een geslaagde uitbreiding van mijn bibliotheek.