Mien Ruys De complete biografie

Verkoopprijs: € 44.99
Korting
Beschrijving

Auteur; Dulk, Leo den
Jaartal; 2017
hardcover, gebonden
320 pagina's
uitgeverij; de Hef
ISBN; 978 9069 060 51 4
nieuw boek

Tuinarchitecte Mien Ruys heeft gedurende een lange periode een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van de tuinarchitectuur.
De inzichten die zij formuleerde ten aanzien van functie en doel van de tuin- en landschapsarchitectuur bij het ontwerpen van privé-tuinen en openbaar groen lijken belangwekkend genoeg om ze nader te analyseren.
In Ruys' werk is tevens van belang dat zij een aanzienlijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de - tot dan toe vaak ondergeschikt geachte - keuze van het plantmateriaal. 
Dit boek geeft een zo volledig mogelijk, geïntegreerd beeld van leven en werken van Mien Ruys. Hoofddoel is de verspreiding van kennis over het werk van Mien Ruys.
Een begeleidende oeuvrelijst omvat alle bekende werken, waarvan een aantal representatieve projecten uitgebreider wordt beschreven.
Ruys' oeuvre wordt geïnterpreteerd met gebruikmaking van gegevens uit de toenmalige context en vanuit de hedendaagse vakinhoudelijke en historische inzichten.
Dit boek richt zich tot een breed publiek en is interessant voor zowel vakgenoten, studenten en vormgevers als niet beroepsmatig geïnteresseerden.

Volg ons of like ons!

Copyright © 2013-2015 Tuinboeken.com. All Rights Reserved.

Webdesign by 1place4ads.nl