Biodivers Boeren

Verkoopprijs: € 29.95
Korting
Beschrijving

Auteur;Erisman, Jan Willem / Slobbe, Rosemarie
Jaartal; 2019
paperback
240 pagina's
uitgeverij; Jan van Arkel
ISBN; 9789062240487
nieuw boek

Er is veel maatschappelijke draagkracht voor een veerkrachtiger, natuurlijker landbouwsysteem.
Boeren willen blijven boeren, burgers willen een betere connectie met de natuurlijke omgeving en consumenten willen een gezondere leefstijl.
Biologisch, natuurinclusief, kringlooplandbouw, circulair, agro-ecologie – welk label er ook aangehangen wordt, een integrale aanpak is nodig om deze omslag in de landbouw te kunnen realiseren.

Een goede biodiversiteit is de basis van een gezond agrarisch bedrijf en een gezonde landbouwsector.
Die biodiversiteit vormt een essentieel onderdeel van de langetermijnvisie vanuit de overheid die de landbouw in Nederland binnen de kwaliteit van de leefomgeving met oog voor de bodem een lange termijn economisch perspectief biedt.
Daarnaast dragen ook burgers, business en consumenten een belangrijke verantwoordelijkheid voor deze omslag.

Biodivers boeren brengt deze elementen samen.
Het legt de nadruk op de functionaliteit van agro-ecologie, hoe een agrarisch bedrijf baat kan hebben bij verschillende agro-ecologische maatregelen en welke keuzes een boer van nu kan maken en welke ingrepen het overwegen waard zijn.
Ook wordt er ingegaan op de maatregelen die alleen de overheid kan nemen,  en welke verantwoordelijkheid de agrobusiness, de burger en consument dragen.

Dit boek is geschikt voor boeren in opleiding, ondernemers in het boerenbedrijf, landschapsspecialisten, maar ook voor bestuurders, beleidsontwikkelaars en opiniemakers is dit een verhelderend boek.

Het boek is gebouwd op drie pijlers: 

+ Allereerst wordt duidelijk gemaakt hoezeer een gezonde bodem ten grondslag ligt aan elke biodiverse aanpak, daar ligt de kiem van een veerkrachtige bedrijfsvoering. In twee aparte, praktische hoofdstukken worden de akkerbouwsector en melkveehouderij vanuit dit natuurinclusieve perspectief belicht.
Als tweede belangrijke poot belichten de auteurs de zo dringend nodige regionale aanpak, zodat een boerenbedrijf ingebed is in versterkende landschapselementen.
Ten derde beschrijft Biodivers boeren de invloed van de agrobusiness, de concurrentie en de rol van de overheid en hoe we los moeten komen van mechanismes van de afgelopen vijftig jaar.

Wat de auteurs misschien wel het allermeest duidelijk maken is dat alleen in een mix van deze drie pijlers vooruitgang in een biodivers landbouwsysteem geboekt kan worden.

Volg ons of like ons!

© 2013 - 2022 Tuinboeken.com – All rights reserved.

Webdesign by 1place4ads.nl